Ella Holm Bull

Sametingspresident Aili Keskitalo holdt minneord over Ella Holm Bull i forbindelse med åpning av plenum.
Publisert av Kuhmunen, John-Marcus. Sist endret 26.09.2006
Det var med stor sorg vi fikk melding om at Ella Holm Bulll hadde gått bort 21. september 2006. Ella Holm Bull, døde hjemme hos sin familie i Snåsa.

Våre tanker går til de nærmeste - familie, slekt og venner.

Ella Holm Bull ble født 12. oktober 1929 i Røyrvik. Ella var eldst i en søskenflokk på fem barn. Foreldrene Nils Pedersen Joma og Anna Sofie Joma var reindriftsamer i Østre Namdal reinbetedistrikt i Nord-Trøndelag. Ella mistet sin far, tre onkler og to tanter i Dunderlandsulykken sommeren 1948, da landsmøtedelegater fra Norske Reindriftsamers Landsforbund reiste tilbake etter stiftelsesmøtet i Tromsø. Tapet ga stor innvirking og et varig sår for de etterlatte.

Ella tok lærereksamen ved Nesna Lærerskole i 1954, og grunnfag i samisk ved Universitetet i Oslo i 1964.

Ella Holm Bull giftet seg med reineier Nils Holm Bull fra Røros i 1953. De fikk fire barn: Sigrid Elisabeth (Sagka - f. 1955), Ellen Kristin (Ellen - f. 1958), Nils Oskar (Næjla - f. 1967), Anna Sofie (Anna Søøfe - f. 1969), og etter hvert femten barnebarn og tre oldebarn.

Ella Holm Bull har i hele sitt liv arbeidet med å fremme bruken av sørsamisk som et muntlig og skriftlig språk, og gjennom dette har hun bidratt til å heve statusen for det sørsamiske språket. Men hun har også vært en støtte for andre, mindre samiske språk. Hun har hele tiden vært en forkjemper for sørsamisk språk i en tid da sørsamisk ikke hadde noen plass i samfunnet, og ble sett på et språk uten verdi. Hennes innsats som lærer og språkarbeider har vært helt avgjørende for språkets bevaring og utvikling. Hun var den første læreren ved Åarjelsaemien skuvle, Sameskolen på Snåsa, da den ble etablert i 1968. Der var hun også tilsatt som lærer og rektor helt til hun gikk av med pensjon.

Sammen med professor Knut Bergsland utarbeidet Ella den sørsamiske rettskriving i 1974. Ella Holm Bull har også skrevet et stort antall lærebøker i sørsamisk som benyttes både i Norge og Sverige. I tillegg har hun skrevet egne dikt og sanger på sørsamisk. Da hun døde var hun nylig engasjert til å skrive "Den samiske historien i Røyrvik og omegn". Som språk- og kulturarbeider har hun bidratt vesentlig til at det i dag finnes skriftlige kilder til kommende generasjoner.

Ella Holm Bull er tildelt en rekke priser for sitt arbeid: Kultur- og kirkedepartmentets oversetterpris for barne- og ungdomslitteratur (1976), Nord-Trøndelag fylkes kulturpris, Kongens fortjenestemedalje, Samerådets ærepris , samt den første nordiske språkprisen Gollegiella.

Ella har hatt en rekke tillitsverv i sitt liv. Ella var medlem i:
● Programrådet for de samiske sendinger
● Norsk sameråd
● Samisk utdanningsråd
● Samisk språknemnd
● Utredningsutvalget for Videregående opplæring for samer
● Samekulturutvalget

Ella Holm Bull ble valgt inn i det første sametinget i 1989 som representant nr. 1 for valgkrets 12 Sørsameområdet, fra Fellesliste for Samene i Sørsameområdet. I Sametinget var hun medlem i Sametingsrådet og organisasjonskomiteen.

Som menneske blir Ella Holm Bull beskrevet som en varm, omtenksom, inkluderende og sterk person. Hun var engasjert, samvittighetsfull og arbeidsom. Ella Holm Bull var en stor forkjemper for sørsamisk språk og kultur. Hun har gjort en uvurderlig innsats i sitt arbeid med barn og unge. Ella står igjen som et forbilde, inspirasjon og har en sentral plass i den samiske historien, og i våre hjerter.

Hvil i fred.

(Tyst minutt)